Als gevolg van het coronavirus en op basis van de informatie van de overheid op 12 maart 2020 zijn met onmiddellijke ingang ook alle evenementen van het NHJFO afgelast (zolang de maatregelen van overheidswege van kracht zijn). Zie voor meer informatie KNMO.nl.

Wij hebben samengewerkt met

Bijzondere projecten

X